Obchodní podmínky

Feltételek és feltételek


Általános szerződési feltételek IMMAX WPB CZ, s.r.o.

Ezek a feltételek az IMMAX WPB CZ, s.r.o. által üzemeltetett www.immax.cz webáruházban történő vásárlásra vonatkoznak. A feltételek meghatározzák az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit.

A fogalmak meghatározása

A Vevő fogyasztó vagy vállalkozó.

A fogyasztói vevő, vagy egyszerűen csak fogyasztó, olyan személy, aki az eladóval ellentétben a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti vagy szakmai tevékenysége körében jár el.

Az a vevő, aki nem fogyasztó, vállalkozó. Vállalkozónak minősül az a személy is, aki saját üzleti, gyártási vagy hasonló tevékenységével összefüggésben vagy önállóan, szakmája gyakorlása során köt szerződést, vagy aki vállalkozó nevében vagy megbízásából jár el.

Az ajánlat akkor minősül szerződés megkötésére irányuló jogi aktusnak, ha tartalmazza a szerződés lényeges elemeit, hogy a szerződés annak egyszerű és feltétel nélküli elfogadásával létrejöhessen, és ha az ajánlattevőnek azt a szándékát tartalmazza, hogy az ajánlat elfogadása esetén a szerződés őt köti.

Az áruk vagy szolgáltatások meghatározott áron történő szállítására vonatkozó, az üzleti tevékenység során az áruk reklámozásával, katalogizálásával vagy bemutatásával tett ajánlatot a készlet kimerülése vagy a vállalkozó teljesítőképességének elvesztése függvényében tett ajánlatnak kell tekinteni.

Elérhetőségek

Név : IMMAX WPB CZ, s.r.o.

Bejegyzett székhely : Pohoří 703, 742 85 Vřesina

AZONOSÍTÓSZÁM: 04611268

Nyilvántartásba véve: Ostravai Regionális Bíróság, C részleg, betét 64379

Email : obchod@immax.cz

Elérhetőségi cím: Teslova 1179/2 , 702 00 Ostrava - Přívoz

Ellenőrizze az eladó adatait itt.

 

Információ

Az eladó által az árura és az árra vonatkozóan megadott információk kötelező érvényűek, kivéve a nyilvánvaló hibákat. Az árak minden adót (pl. ÁFA) és díjat tartalmaznak, kivéve a szállítási költségeket.

Az elfogadott fizetési módokról itt talál információkat.

 

Az árajánlat elfogadása módosítással vagy eltéréssel nem jelenti az árajánlat elfogadását.

A vevő az áruk kiválasztásakor nem térhet el az eladó ajánlatától. Ha a vevő a megrendelésben az eladó által kínált árutól eltérő árut vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező árut jelöl meg, a szerződés nem jön létre. Ugyanakkor az eladó nem szállíthat a vevő által megrendelt árutól eltérő árut, kivéve, ha erről másképp állapodtak meg.

A kéretlen teljesítés vevő általi elfogadása nem minősül az ajánlat elfogadásának.

Az adásvételi szerződés cseh nyelven kerül megkötésre.

Az így keletkezett adásvételi szerződést vagy adóügyi dokumentumot elektronikus archívumban tárolják.

Az ügyfelek kérésre a szerződést elektronikus formában kapják meg.

Az adásvételi szerződés a nyilvános ajánlat elfogadásával, azaz a megrendelés fogyasztó általi átadásával jön létre.

Az áruk képei csak illusztrációként szolgálnak, és nem feltétlenül felelnek meg a termék tényleges formájának.

 

Az áruk szállítása

Az Eladó köteles az árut hiánytalanul, legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 15 napon belül leszállítani a Vevőnek, kivéve, ha az Eladó az egyes árucikkek esetében ettől eltérő szállítási határidőt határoz meg. Ha az áru "raktáron" szerepel, az Eladó legkésőbb két munkanapon belül köteles az árut kiszállítani. A vevő köteles az árut átvenni és kifizetni. A Vevőnek ajánlott az árut a lehető leghamarabb ellenőrizni az átvételt követően.

A szállítmány sérülése esetén az Eladó javasolja a Vevőnek, hogy a fuvarozóval készíttessen kárbejelentést.

Az Eladó köteles az árura vonatkozó dokumentumokat, különösen az adóigazolást, a nyugtákat és a tanúsítványokat az áru átvételekor azonnal, vagy az Eladó részéről felmerülő műszaki probléma esetén legkésőbb az áru Vevő általi átvételét követő két napon belül átadni a Vevőnek.

Ha a Vevő kéri, az Eladó írásban megerősíti a Vevőnek, hogy a hibás teljesítésből eredő kötelezettségei milyen mértékben és mennyi ideig állnak fenn, és a Vevő hogyan gyakorolhatja az ebből eredő jogait (Panaszolási eljárás).

Ár és szállítási mód itt.

 

Ha a Vevő az áru átvételével késedelembe esik, az Eladó jogosult az árut megfelelő módon értékesíteni, miután a Vevőt e-mailben értesítette, és új ésszerű határidőt adott az áru átvételére.

Az Eladó jogosult a raktározás költségeit és a Vevő együttműködésének hiánya miatt sikertelenül átadott áru költségeit a szükséges mértékben az eladásból származó bevételbe beszámítani.

 

Megrendelés törlése és a szerződéstől való elállás

Távolsági (távollevők között kötött) szerződések esetén a fogyasztó-vevő az áru átvételétől vagy a szállítás utolsó részének átvételétől számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől, függetlenül az áru átvételének vagy a fizetés módjától. Ez az időszak arra szolgál, hogy a fogyasztó vásárló ésszerűen megismerje az áru jellegét, jellemzőit és működését.

A Vásárló Fogyasztónak joga van a szerződéstől az áru leszállítása előtt bármikor elállni.

A Vevő Fogyasztó az elállást 14 napon belül elküldi vagy átadja az Eladónak. A vásárló fogyasztónak nem kell megadnia azt az okot, amiért eláll a szerződéstől. A kommunikáció megkönnyítése érdekében ajánlatos a visszavonáskor feltüntetni a vásárlás dátumát vagy a szerződés/eladási bizonylat számát, a bankszámlaszámot és a visszaküldés választott módját.

Az eladó köteles a vevő-fogyasztónak az áru árának megfelelő teljes összeget a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszafizetni, ugyanolyan módon, ahogyan a vevő-fogyasztó a fizetést megkapta.

Ha a Vevő Fogyasztó az áru visszaküldésekor az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó a Vevő Fogyasztónak az áru szállítási költségét a felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegben téríti meg. A fogyasztó-vevő legkésőbb a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül köteles a megvásárolt árut az eladónak elküldeni vagy átadni. Az árut hiánytalanul, lehetőleg eredeti csomagolásában kell visszaküldeni az eladónak (nem a kiszállításkor), és nem mutathat kopás vagy sérülés jeleit. Az áru visszaküldésének költségei a vásárlót terhelik.

Ha a visszaküldött áru a vevő kötelezettségeinek megszegése miatt sérül, az eladó jogosult a vevővel szemben az áru értékcsökkenését követelni, és azt a visszaküldött összegből levonni.

Kivételek: Az elállási jog nem gyakorolható a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződések esetében, ha azt nem tárgyi adathordozón nyújtották, illetve a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződések esetében, mindkét esetben, feltéve, hogy a teljesítésre a vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával került sor az elállási határidő lejárta előtt; olyan szolgáltatásnyújtásra vagy áruszállításra irányuló szerződések esetében, amelyek ára az eladó akaratától függetlenül függ a pénzpiac ingadozásaitól; a fogyasztó kívánságaihoz igazított vagy személyre szabott áruk szállítására irányuló szerződések esetében, valamint romlandó árukra irányuló szerződések esetében olyan áruk, amelyeket más árukkal visszafordíthatatlanul összekevertek vagy zárt csomagolásukból eltávolítottak, és higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni; hang- vagy képfelvételek vagy számítógépes programok szállítása esetén, ha az eredeti csomagolást a vásárló megrongálta; újságok, folyóiratok vagy más időszaki kiadványok szállítása esetén; meghatározott időpontban nyújtott szállásra, szállításra, étkeztetésre vagy szabadidő eltöltésére irányuló szerződések esetén, vagy a nyilvános árverésekre vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvános árverés útján kötött szerződések esetén, valamint a fogyasztó kérésére a fogyasztó által meghatározott helyen végzett javításra vagy karbantartásra irányuló szerződések esetén.

Visszavonási űrlap

 

Hibás teljesítésből eredő jogok és kötelezettségek

Minőség az elfogadáskor

Ha a vevő által átvett áru az átvétel időpontjában hibás (pl. nem rendelkezik a megállapodás szerinti vagy ésszerűen elvárható tulajdonságokkal, nem alkalmas a szokásos vagy megállapodás szerinti célra, nem teljes, mennyisége, mérete, súlya vagy minősége nem felel meg egyéb jogszabályi, szerződéses vagy akár szerződés előtti paramétereknek), akkor ezek olyan hibák, amelyekért az eladó felel.

A vevő-fogyasztó legkésőbb az áru átvételétől számított két éven belül követelheti az eladótól a hiba ingyenes kijavítását vagy az árból ésszerű árengedményt, ha ezt kéri; ha ez nem áll arányban a hiba jellegével (különösen, ha a hiba nem hárítható el indokolatlan késedelem nélkül), követelheti egy új, hibátlan dolog vagy egy új, hibátlan alkatrész szállítását, ha a hiba csak ezt az alkatrészt érinti.

Ha az áru javítása vagy kicserélése nem lehetséges, a vevő-fogyasztó a szerződéstől való elálláskor a vételár teljes visszatérítését követelheti.

Ha a hiba a fogyasztó-vásárló általi átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt.

Az eladó nem köteles a vevő-fogyasztó igényét kielégíteni, ha bizonyítja, hogy a vevő-fogyasztó az áru átvétele előtt tudott a hibáról, vagy azt maga okozta.

Használt áruk eladása esetén az eladó nem felel a korábbi használat vagy elhasználódás mértékének megfelelő hibákért. Az alacsonyabb áron eladott áruk esetében az eladó nem felel azért a hibáért, amelyért az alacsonyabb árat kikötötték. Ilyen esetekben a fogyasztó vásárlót a cserejog helyett ésszerű árengedmény illeti meg.

Hibákból eredő jogi jogok

A fogyasztó vásárló a fogyasztási cikkek hibájából eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolhatja.

A vállalkozó vevő jogosult olyan hiba miatt igényt tartani, amellyel az áru akkor rendelkezett, amikor a kárveszély a vevőre átszállt, még akkor is, ha az később válik nyilvánvalóvá. A vevő-vállalkozó jogát a később felmerülő olyan hiba is megalapozza, amelyet az eladó kötelességének megszegésével okozott.

A vevő köteles az eladót indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a hibáról, miután azt kellő időben történő vizsgálat és kellő gondosság mellett felfedezhette volna.

Ezen időszakon belül a fogyasztó vásárló jogosult reklamációt benyújtani, és választása szerint olyan hiba miatt, amely lényeges szerződésszegést jelent (függetlenül attól, hogy a hiba orvosolható vagy orvosolhatatlan):

-a hiba elhárítása egy új, hibátlan termék szállításával vagy a hiányzó termék szállításával;


-a hiba díjmentes javítással történő elhárítása;


-ésszerű kedvezmény a vételárból,


-a vételár visszatérítése a szerződéstől való elállás alapján


A lényeges szerződésszegés olyan szerződésszegés, amelyről a szerződésszegő fél már a szerződés megkötésekor tudott, vagy tudnia kellett, hogy a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna a szerződésszegést.

Olyan hiba esetén, amely nem jelentős szerződésszegésnek minősül (függetlenül attól, hogy a hiba orvosolható vagy orvosolhatatlan), a fogyasztó vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy a vételár ésszerű csökkentésére.

Ha az eltávolítható hiba a javítást követően ismételten jelentkezik (harmadik reklamáció ugyanazon hiba miatt vagy negyedik reklamáció különböző hibák miatt), vagy az áru nagyobb számú hibával rendelkezik (legalább három hiba egyszerre), a vásárló fogyasztó élhet a vételárból való engedményre, az áru cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogával.

Az eladó nem felel a normál elhasználódásból vagy a használati utasítás be nem tartásából eredő hibákért.

 

Panaszkezelés

A Vevő köteles a hiba felfedezésétől számított indokolatlan késedelem nélkül reklamációt benyújtani az Eladóhoz vagy a javításra kijelölt személyhez. Ha ezt írásban vagy elektronikus úton teszi meg, meg kell adnia elérhetőségét, a hiba leírását és a panasz rendezésének módjára vonatkozó kérést.

Letölthető űrlapok:

Igénybejelentés (igénylőlap)

A vevő a hiba bejelentésekor, vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles közölni az eladóval, hogy melyik jogot (a reklamáció rendezésének módját) választotta.

A választás megváltoztatása az eladó beleegyezése nélkül csak akkor lehetséges, ha a vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak bizonyul.

Ha a vevő a lényeges szerződésszegésből eredő jogát nem választja ki időben, akkor ugyanolyan jogok illetik meg, mint a nem lényeges szerződésszegés esetén.

A vevő köteles bizonyítani az áru megvásárlását (lehetőleg vásárlási bizonylattal). A követelés rendezésének határideje az áru eladónak vagy a javításra kijelölt helyre történő átadásától/szállításától kezdődik. Az árut megfelelő csomagolásba kell csomagolni, hogy a szállítás során ne sérüljön meg, valamint tisztának és hiánytalannak kell lennie.

Az Eladónak haladéktalanul, legkésőbb öt munkanapon belül döntenie kell a panaszról, vagy ha a döntéshez szakmai értékelésre van szükség. A szakmai értékelés szükségességéről szóló tájékoztatást ezen időszakon belül közölni kell a vevővel.

Az eladó köteles a fogyasztó panaszát, beleértve a hiba kijavítását is, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül rendezni, kivéve, ha a fogyasztóval írásban hosszabb határidőben állapodtak meg. Ezen időszak lejárta után a fogyasztó vásárlót ugyanazok a jogok illetik meg, mintha a szerződés lényeges megszegéséről lenne szó.

Ha az eladó megtagadja a hiba kijavítását, a fogyasztó-vevő követelheti az ár ésszerű csökkentését vagy elállhat a szerződéstől.

A jótállási idő meghosszabbodik a reklamáció benyújtásától a reklamáció rendezéséig vagy addig az időpontig, amikor a vevő köteles a terméket átvenni.

Az Eladó vállalja, hogy e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja a Vevőt a követelés rendezéséről.

Jogos reklamáció esetén a vevő jogosult az ésszerűen felmerült költségek megtérítésére.


 

Személyes adatok védelme

A Vevő beleegyezik, hogy a megadott személyes adatokat az Eladó a személyes adatok védelméről szóló (101/2000. sz.) törvénynek megfelelően, a szerződés tárgyának teljesítése céljából kezeli és tárolja. A Vevő jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy az Eladó milyen adatokat tárol róla, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat megváltoztassa, vagy írásban tiltakozzon azok feldolgozása ellen. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal látja el.

 A Vevő értesítheti az Eladót, hogy nem kíván többé kereskedelmi közleményeket kapni a szerződés teljesítésével kapcsolatban kapott elektronikus címre.


 

Vitarendezés

Az Eladó és a Vevő közötti jogvitákat a rendes bíróságok rendezik.

A fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény értelmében a fogyasztónak minősülő vásárlónak joga van az adásvételi szerződésből vagy szolgáltatásnyújtási szerződésből eredő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezéséhez. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság az a szervezet, amely jogosult a viták bíróságon kívüli rendezésére. További információk a www.coi.cz weboldalon találhatók.

 

A fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése kizárólag a fogyasztó kérésére és csak akkor kezdeményezhető, ha a jogvitát nem sikerült közvetlenül az eladóval rendezni. A kérelmet attól az időponttól számított 1 éven belül lehet benyújtani, amikor a fogyasztó először gyakorolta a vitatott jogát az eladóval szemben.

A fogyasztónak jogában áll online kezdeményezni a peren kívüli vitarendezést az ec.europa.eu/consumers/odr/ alatt elérhető ODR platformon keresztül.

 

A vevő a dTest, o.p.s.-hez is fordulhat, hogy tanácsot kérjen a fogyasztói jogokkal kapcsolatban. a www.dtest.cz/poradna címen vagy a 299 149 009-es telefonszámon.

 

Az Eladó vállalja, hogy a Vevővel elsődlegesen peren kívüli vitarendezést kezdeményez, kivéve, ha a Vevő ezt elutasítja. A jogvita peren kívüli rendezése a YourComplaints.cz szolgáltatáson keresztül is megtörténhet a www.vasestiznosti.cz weboldalon.

 

Ez az eljárás nem minősül a közvetítésről szóló, módosított 202/2012. sz. törvény szerinti közvetítésnek vagy a választottbíráskodásról és a választottbírósági határozatok végrehajtásáról szóló, módosított 216/1994. sz. törvény szerinti választottbírósági eljárásnak, és alkalmazása nem érinti a felek azon jogát, hogy követelésüket a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatósághoz vagy bírósághoz nyújtsák be.

A peren kívüli egyezségi tárgyalások időtartama alatt a Polgári Törvénykönyv szerinti elévülési és jogvesztő határidők nem kezdődnek, illetve nem indulnak el, kivéve, ha a vitában részt vevő felek egyike kifejezetten megtagadja a tárgyalások folytatását.

A fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény szerinti kötelezettségek betartásának felügyeletét a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (www.coi.cz) végzi.

Egyéb

Az áruk letétbe helyezése

Különleges megrendelésű áruk vagy olyan áruk esetében, amelyek nincsenek raktáron, illetve amelyek mennyisége nem szokásos, az eladó előleget kérhet. Az Eladó vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt az előlegfizetési kötelezettségről.

Ajándékok

Ha a fogyasztó él az adásvételi szerződéstől való elállási jogával, a vevő köteles az árut a hozzá tartozó ajándékokkal együtt visszaszolgáltatni, beleértve az esetleges gazdagodást is. A vevő általi visszatérítés hiányában ezeket az értékeket jogalap nélküli gazdagodásként kell kezelni. Ha a jogalap nélküli gazdagodás tárgyának visszaszolgáltatása nem lehetséges, az eladó a szokásos ár összegének megfelelő pénzbeli kártérítésre jogosult.

Tájékoztatás és tanácsadás

A szállított áruk alkalmasságára és felhasználhatóságára vonatkozó minden szóbeli és írásbeli információt az eladó legjobb tudása szerint kell közölni. Ezek azonban csak az eladó tapasztalatainak és azon információknak az értékét képviselik, amelyeket az eladó saját maga, a gyártótól vagy a beszállítójától szerzett.

Panaszok

A Vevőnek az Eladó és a Vevő között létrejött szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos panaszait és észrevételeit az Eladó a vonatkozó előírásoknak megfelelően kezeli, amely során a Vevő panaszait és észrevételeit a cég székhelyén vagy a info@immax.cz e-mail címen teheti meg. Ha a panasz tartalma árura vonatkozó panasz, a panaszt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően panaszként kezeljük.

E-hulladék

Az Eladó köteles gondoskodni az elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok visszavételéről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Írásbeli kommunikáció

A felek közötti dokumentumok kézbesítése esetén az Eladó székhelye és a Vevőnek a Megrendelésben megadott címei tekintendők kézbesítési címnek.

Az itt nem részletezett egyéb kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (89/2012. sz.), a fogyasztóvédelmi törvény (634/1992. sz.) és egyéb jogszabályok irányadóak, a hatályos módosításokkal.

A szerződésre és a kapcsolódó ügyekre a cseh jog az irányadó.

A szerződési feltételek módosítása a kölcsönösen elfogadott írásbeli megállapodástól eltérő formában kizárt.

 

Ezek a feltételek 2016. február 1-jétől érvényesek.

 

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra

Ez az online áruház sütiket tárol, amelyek elősegítik a megfelelő működést. Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul azok használatához.

Összes engedélyezéseNem engedélyezem a sütiket