Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Visszalépés a távollevők között kötött szerződéstől

1. A szerződéstől való elállás joga

1.1 Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

1.2 Ön jogosult a szerződéstől felmondás nélkül elállni. az Ön vagy az Ön által megbízott harmadik fél (a fuvarozótól eltérő személy) által kijelölt harmadik személy által történő szállítás napját követő 14 napon belül. átveszi az árut.

1.3 Az elállási jogának gyakorlásához az alábbiakban kell bejelentenie a szerződéstől való elállását tájékoztassa az IMMAX WPB CZ, s.r.o. , Pohoří 703, 742 85 Vřesina, a panaszok küldésének címe IMMAX WPB CZ, s.r.o. Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Privoz, egyoldalú jogi lépésekkel (pl. az alábbi címre küldött levéllel) a postai szolgáltatón keresztül, faxon vagy e-mailben) http://www.immax.cz/kontakty. Használhatja a az elállási nyilatkozat mintáját, de nem köteles ezt megtenni.

1.4 Az elállási határidő betartása a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően elegendő az elállást a vonatkozó határidő lejárta előtt elküldeni.

2. A kivonulás következményei a szerződés

2.1 Ha Ön eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük Önnek az alábbi időpontot követő összeget megkapjuk az Ön elállási nyilatkozatát, az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a a szállítás (kivéve a legolcsóbbtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket). általunk kínált standard szállítási mód). A visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot fogjuk használni, mint Ön. amelyet az eredeti tranzakció lebonyolításához használt, kivéve, ha kifejezetten másképp rendelkezik. IMMAX WPB CZ, s.r.o. A feldolgozás gyorsasága miatt is előnyben részesítjük azonban a banki átutalással történő visszatérítést az Ön számlájára. Mindenesetre Önnek nem merülnek fel további költségek. A kifizetett összeget csak a visszaküldött áru beérkezése után térítjük vissza.

2.2 Az áruk indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldi az árut. A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a 14 nap lejárta előtt visszaküldi nekünk az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik. Válaszolt csak az áru értékcsökkenéséért, amely az áru megismerhetővé tételéhez szükségesől eltérő módon történő kezeléséből adódik az áruk jellege és jellemzői, beleértve azok funkcionalitását.

Visszavonási űrlap.